METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH SPOŁECZNYCH MATERIAŁY

Metodologia, materiały II rok DFiC

LITERATURA

1. Babbie, E. Podstawy badań społecznych Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. Grobler A. Metodologia nauk Wydawnictwo Aureus/Wydawnictwo Znak, Kraków 2006

3. Sobczyk M. Statystyka Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

4. Shaughnessy J. J., Zechmeister E. B, Zechmeister J. S. Metody badawcze w psychologii GWP, Gdańsk 2002

5. Shively, W. Ph. Sztuka prowadzenia badań politycznych Zysk i S-ka wydawnictwo, Warszawa 2001